VI KỲ

 1. te

  te Trung học phổ thông Cuộc sống vẫn trôi. Xoay quanh một giấc mộng.

  Kết nạp 2 kỳ viên mới.
  Em gái lãnh tụ và trưởng bếp tiền trạm :v
  Trận này có vẻ căng não ~~

  0eaf306d37a1caff93b0.jpg
   
  • Like Like x 2
  • Laughing Laughing x 2