Trưởng thôn SM qua các giai đoạn :)

  1. StrawhatCK

    StrawhatCK Đại học Everything happen for reasons!

    Hình ảnh Long và Toàn đưa lên a đã edit rồi nhé :| mục này đừng spam những chuyện tế nhị @@
    Đây là 4rum của đội, có phần chém gió riêng, còn là bộ mặt của cả đội nữa nên mấy đứa để ý nhé :|