THÔNG BÁO Training dành cho nhân sự thông qua các chủ đề định hướng

 1. Thanh Phong

  Thanh Phong Trung học cơ sở

  Như chị Hà có bảo về 3 câu hỏi: Why - How - What.
  Thế đã có ai tự hỏi là: tại sao các anh chị lại lựa chọn 6 chủ đề này không?
   
  • Like Like x 4