[Thông báo] Xử lý các trường hợp vi phạm nội quy Diễn đàn

 1. Mạc Vấn

  Mạc Vấn Thất học 登山種樹

  [JUSTIF]Sau một thời gian đưa Diễn đàn của chúng ta vào hoạt động, Diễn đàn đã đi vào hoạt động quy củ và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Đội. Tuy nhiên, do việc thực thi Nội quy Diễn đàn chưa được nghiêm túc dẫn đến tình trạng vi phạm Nội quy Diễn đàn trở nên khá phổ biến. Việc vi phạm Nội quy Diễn đàn sẽ làm cản trở những mục tiêu hoạt động đã được đề ra của Diễn đàn. BQT Diễn đàn xin nhận một phần trách nhiệm và xin hứa sẽ hoạt động tích cực hơn để đảm bảo việc thực thi Nội quy Diễn đàn.

  Vì mục đích đó, chủ đề này được lập ra nhằm thông báo các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý đến toàn Diễn đàn. Việc xử lý vi phạm sẽ được BQT cập nhật thường xuyên, nhanh chóng theo từng ngày.

  Ngày 6/9/2011:
  Tại chủ đề http://www.doisongma.com/forum/showthread.php?t=448 thành viên truongductoan có nhiều bài viết mang tính spam, đã nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm. Quyết định khóa tài khoản truongductoan trong thời gian 1 ngày tính từ 11 giờ 30 phút ngày 6/9/2011. Các bài viết mang tính spam sẽ bị xóa khỏi chủ đề.
  [/JUSTIF]
   
  • Like Like x 4
  Loading...