[Sinh nhật tháng 6->9 - Văn nghệ] Tập luyện

  1. ngoctiramisu

    ngoctiramisu Trung học phổ thông

    Hôm ấy còn lần đầu tiên hát với SM nhà mình cơ :X:X:X