[Sinh nhật tháng 6->9 - Văn nghệ] Tập luyện

  1. ngoctiramisu

    ngoctiramisu Trung học phổ thông

    Chuẩn bị chào đón "hiện tượng" âm nhạc Sông Mã 2011 vào 6 rưỡi tối CN ngày 24/9 tại buổi lễ Big Birth cho 25 thành viên nhé!!!!!!!!!!!