[Sinh nhật tháng 6->9 - Văn nghệ] Tập luyện

  1. Meow

    Meow Đại học

    bài tình bạn lời thì hay mà giọng vịt vịt như c hát nó cứ ngang ngang í :-<
    may mà hát đông :X nhà mềnh cùng hát thì nó lại khác :X