Giới thiệu các chức năng chính của Diễn đàn

 1. admin

  admin Administrator Đã hoàn thiện Forum. Từ giờ còn lâu tau mới đụng vào nữa.

  Tắt email thông báo mỗi khi có notification

  Chức năng email thông báo được mặc định bật để giúp mọi người theo dõi Diễn đàn tốt hơn. Tuy nhiên nó có thể làm phiền mọi người. Để tắt chức năng này, mọi người có thể làm như sau:

   
  • Like Like x 1