NHÂN SỰ Đính chính thông tin

Discussion in 'TẾT ẤM 2014' started by lucky, 17/1/14.

 1. lucky

  lucky Tiểu học

  Mình là Trương Vũ Liệu,Phó đối nội Tết Ấm 2014.Do những sai sót cá nhân nên đã dẫn đến việc đăng muộn và thiếu danh sách TNV tham gia chiến dịch Tết Ấm 2014 vào ngày hôm qua.Sai lầm nối tiếp sai lầm khi vẫn để thiếu tên nhân sự trong danh sách.Vô cùng xin lỗi mọi người.Mình xin tự kiểm điểm bản thân.Mong mọi người thứ lỗi.Nguyễn Thị Loan trong bản danh sách thuộc mảng Truyền Thông.Trong bản danh sách sẽ có thêm 2 người là : Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Ngọc Huyền.2 thành viên này xứng đáng được đi nhưng do sai sót cá nhân nên lúc đánh máy đã thiếu tên.Đây là danh sách đã sửa đổi và nó cũng là bản danh sách cuối cùng
   

  Attached Files:

  • Like Like x 6
  Loading...