THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THÔN

Discussion in 'SÔNG MÃ' started by dangduythuc.bs, 28/10/14.

 1. dangduythuc.bs

  dangduythuc.bs Trung học phổ thông Mưa ^^

  ĐẠI HỘI THÔN
  :0002043B::0002043B::0002043B:
  Chao xìn cả nhà!
  Đường rồi phải rẽ, người rồi phải già. Tự nhìn lại, thấy một chặng đường dài. Tự nhìn tới, thấy chặng đường dài hơn. Nếu có ước mơ tôi sẽ ước thời gian ngừng trôi và tôi mãi ở lúc này. Nhưng thế sao được, giờ khắc đã điểm sao bắt các em nhỏ nhường anh chị được. Điều tôi muốn nói đó là Ngày hội thôn 2014.
  Cũng tròn 1 năm nhiệm kì của ban điều hành ver 7 rồi, cũng đến lúc nhìn lại chặng đường 1 năm qua, hướng tới 1 năm tới. Đã làm được nhiều thứ nhưng cũng có những điều chưa làm được, có những điều còn tiếc nuối, tất cả sẽ được nhìn lại trong buổi Đại hội Thôn. Và tại đây cũng sẽ diễn ra buổi bầu cử ban điều hành ver 8 và ra mắt ban tham vấn.

  Cụ thể như sau:
  Thời gian: 7h30 - 12h ngày 2/11/2014 (tức chủ nhật tuần này).
  Địa điểm: tầng 5 phòng tự học B10 - ĐH Bách khoa Hà Nội.
  Thành phần bắt buộc:
  + Ban điều hành ver 7.
  + Các thành viên Đội TNTN Sông Mã có tên trong danh sách hoạt động nhiệm kì vừa qua và tất cả ver 8 có tên trong danh sách qua vòng teamwork.

  Trong buổi Đại hội thôn sẽ diễn ra chương trình bầu cử ban điều hành ver 8 và anh/mình/em thay mặt ban điều hành thông báo cơ cấu ban điều hành ver 8:
  1. Đội trưởng:
  - Phụ trách chung, điều phối - kết nối hoạt động của các thành viên BĐH.
  2. Đội phó phụ trách Đối Nội:
  - Quản lý Nhân sự và duy trì kỷ luật của Đội.
  - Xây dựng, lên kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo nhân sự.
  - Theo sát hoạt động của hai ban Chương trình và ban Tài chính - Hậu cần.
  3. Đội phó phụ trách Đối Ngoại:
  - Phụ trách công tác đối ngoại của Đội.
  - Phụ trách CLB Sông Mã Ngoaị Thương.
  - Theo sát hoạt động của bốn ban Tài trợ, Truyền thông, Gây quỹ và Dự án.
  4. Trưởng ban Chương trình:
  - Xây dựng, lên kế hoạch các chương trình, hoạt động và dự án cộng đồng của Đội.
  - Trực tiếp quản lý và điều phối nhân sự của ban Chương trình cho các chương trình của Đội bao gồm: chương trình chiến dịch, dự án cộng đồng, các chương trình khác.
  5. Thủ quỹ
  - Quản lý tài chính của Đội, quản lý các tài sản của Đội.
  6. Trưởng ban Văn hóa - Đời sống
  - Xây dựng và lưu giữ nét văn hóa Sông Mã.
  - Xây dựng, lên kế hoạch các chương trình đời sống của Đội.
  - Trực tiếp quản lý và điều phối nhân sự của ban Văn hóa - Đời sống cho các họa động văn hóa và đời sống của Đội.
  7. Trưởng ban Tài trợ:
  - Tổng hợp, lưu trữ các tư liệu tài trợ.
  - Trực tiếp quản lý và điều phối nhân sự của ban Tài trợ cho các hoạt động mời tài trợ của Đội mà chủ yếu là hoạt động mời tài trợ của các chiến dịch.
  8. Trưởng ban Truyền thông:
  - Tổng hợp, lưu trữ các tư liệu truyền thông liên quan đến hoạt động của Đội.
  - Quản lý các kênh truyền thông của Đội (Website, Facebook, Youtube).
  - Trực tiếp quản lý và điều phối nhân sự của ban Truyền thông cho các hoạt động truyền thông của Đội bao gồm hoạt động truyền thông của các chiến dịch, hoạt động tình nguyện trên lĩnh vực truyền thông (Tinker), các hoạt động truyền thông nội bộ.
  9. Trưởng ban Gây quỹ:
  - Xây dựng, định hướng cho các hoạt động gây quỹ của Đội.
  - Trực tiếp quản lý và điều phối nhân sự của ban Gây quỹ cho các hoạt động gây gũy của Đội bao gồm các hoạt động gây quỹ của các chiến dịch, các hoạt động gây quỹ khác.
  Đồng thời để đảm bảo sự linh hoạt trong cơ cấu của BĐH, mỗi Đội phó sẽ có thể kiêm nhiệm một và chỉ một vị trí Trưởng ban trực tiếp trực thuộc quyền quản lý của mình.
  Đây là chương trình quan trọng nhất trong năm của Thôn thế nên mong rằng tất cả mọi người sẽ sắp xếp được thời gian để tham gia.
   
  • Like Like x 8
  Loading...