CHƯƠNG TRÌNH Chương trình là cái gì thế ???

  1. lã thanh hà

    lã thanh hà Đại học http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Vang-May-Do-Khanh-Ly/ZWZFBE8W.html

    Vầng! "Hãy đem sức lực ra mà chiến đấu, đem ngọn lửa ra mà bùng cháy!!!" Nguyên văn nghe rất chi là nguy hiểm! Cứ như là chuẩn bị dấn thân vào chỗ chết ấy! :))
     
    • Like Like x 2