Cập nhật thông tin thành viên trên Diễn đàn

Discussion in 'DIỄN ĐÀN' started by Mạc Vấn, 12/10/11.

 1. Mạc Vấn

  Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

  [JUSTIF]Hiện tại một số bạn khi vào Diễn đàn sẽ gặp một bảng thông báo cập nhật Profile, nguyên nhân là Diễn đàn đang tiến hành một số thông tin trong Profile của thành viên. Những bạn chưa có đầy đủ một số thông tin bắt buộc có thể sẽ không sử dụng được một số tính năng của Diễn đàn. Vì vậy, để thuận lợi cho việc sử dụng Diễn đàn, mọi người sau khi đăng nhập thì vào Usercp để bổ sung thông tin nhé. Chú ý hai mục Họ tên thật và Quê quán nhé. Cám ơn cả nhà.
  [/JUSTIF]
   
  • Like Like x 2
  Loading...