THÔNG BÁO [BTV] Quy trình kiện toàn BTV và kiện toàn BTV nhiệm kỳ 2014 - 2016

Discussion in 'SÔNG MÃ' started by Mạc Vấn, 2/11/15.

 1. Mạc Vấn

  Mạc Vấn Thất học 登山種樹

  Thân gửi toàn Thôn,

  Kể từ năm 2014, Ban Tham vấn được thành lập. BTV có nhiệm kỳ 2 năm, với thành phần là các thành viên của Đội giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Nhiệm vụ chủ yếu của BTV là xây dựng định hướng phát triển, tư duy hành động của Đội; cũng như giám sát hoạt động của BĐH đương nhiệm. Do nhiệm kỳ của BTV kéo dài tới 2 năm, nên việc tham gia tham vấn được xây dựng dựa trên sự tự nguyện hoàn toàn của tất cả các thành viên. Và cũng để đảm bảo sự ổn định và tính kế thừa trong các hoạt động của BTV, BTV tiến hành kiện toàn vào mỗi nửa nhiệm kỳ của mình.

  Căn cứ Điều lệ Đội TNTN Sông Mã, căn cứ tình hình thực tế, thay mặt BTV, anh xin được phép chính thức thông qua Quy trình kiện toàn BTV. Nội dung quy trình xem tại đây.

  Áp dụng Quy trình kiện toàn BTV, BTV quyết định việc kiện toàn BTV nhiệm kỳ 2014-2016:
  - Các thành viên có nguyện vọng ứng cử vào BTV, hoặc mong muốn đề cử thành viên khác vào BTV, liên hệ trực tiếp với anh trước 24 giờ thứ 5 ngày 5/11/2015;
  - BTV sẽ tiến hành kiểm tra tư cách của các thành viên ứng cử và được đề cử, đồng thời sẽ công bố danh sách này trước 24 giờ thứ 6 ngày 6/11/2015;
  - Việc kiện toàn tiến hành vào Đại hội Thôn năm 2015;

  T.M BTV
  Trưởng BTV
  Mạc Vấn
   
  • Like Like x 3
  Loading...