Dinh dưỡng học bí truyền

Đọc để hiểu hơn về những thứ ta ăn và cách ta ăn nào

  1. lã thanh hà
    Chưa đọc nhưng sắp đọc, biết là sẽ có ích cho cả nhà nên chôm bên Bếp Thực Dưỡng về up luôn lên đây cho nóng. Thực ra, cho đến khi nào linh cảm chưa tốt, lắng nghe cơ thể chưa được "đỉnh cao" thì "Tri thức vẫn còn là sức mạnh." Đến lúc đó rồi thì cũng không biết nữa vì tại hạ vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó.

    Tạm thời cho đến lúc đó, ta vẫn nên đọc thêm để hiểu hơn về cơ thể mình. Đọc khi nào có thể quên hết mọi nguyên tắc này đi, làm theo linh cảm và lắng nghe cơ thể 1 cách tự nhiên, nhuần nhuyễn nhất.

    "Bạn vẫn đang sống bắt chước theo người khác, vì thế người khác mắc bệnh gì bạn cũng mắc bệnh đó, người ta ra đi như thế nào bạn cũng sẽ ra đi như thế ấy. Chính vì chúng ta đang sống bằng cách mô phỏng bắt chước chứ không phải sống bằng kiến thức mình có, do vậy chúng ta cũng chết vì thiếu hiểu biết. Tất cả những bị kịch xảy ra với bạn, người thân bạn bè của bạn đều do sự thiếu hiểu biết, do những thói quen xấu trong cuộc sống và do cả bạn không định hướng cuộc sống của mình bằng kiến thức gây nên. Khi bạn biết dùng kiến thức để định hướng cho cuộc sống, bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách thật thảnh thơi, ung dung, vui vẻ, an toàn, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe nữa..."