Comments on Profile Post by kimmeo

 1. Black_Z
  Black_Z
  trở lại dùng forum với e đi, thỉnh thoảng văn nghệ 2 anh chị rủ nhau qua, anh Tân dạy bài 48 bước, giờ không còn mấy người biết bài đấy còn bài 5pm thì không 1 ai biết nhảy nữa
  25/11/15
  Vũ Tất Thành likes this.
 2. kimmeo
  kimmeo
  tau vẫn dùng chứ có k dùng bh đâu mà trở lại :-www
  16/12/16
  Black_Z likes this.
 3. Mạc Vấn
  16/12/16
 4. Black_Z
  Black_Z
  Nhắn 2015 sang 2016 chị trả lời là tao vẫn dùng
  17/12/16
 5. kimmeo
  kimmeo
  hỏi anh @Vấn xem chị m vẫn vào thường xuyên nhé :-www, nhỉ anh Béch nhỉ ;))
  17/12/16
  Black_Z likes this.
 6. Mạc Vấn
  Mạc Vấn
  Tau là Bách.
  17/12/16