Comments on Profile Post by kimmeo

 1. Mr.Bong
  Mr.Bong
  :3 bất lực thế nào :v
  Không có đt à :v
  3/4/13
 2. kimmeo
  kimmeo
  vâng :)))))))
  3/4/13
 3. coffee
  coffee
  Con gái con nứa bày đặt bất lực =))
  12/4/13
 4. kimmeo
  kimmeo
  c quá tởm Tân ạ :))
  12/4/13
 5. coffee
  coffee
  c nghĩ tởm lại bảo t tởm :3
  13/4/13