Comments on Profile Post by Tùng Lâm

 1. Black_Z
  Black_Z
  Em có biết bắn đâu, khi nào hứng lắm mới qua gọi là cho đông vui thôi.
  22/5/16
  Tùng Lâm likes this.
 2. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  Thế hôm trước bảo nhất định em phải gọi anh đi!
  22/5/16
 3. Black_Z
  Black_Z
  Ơ thì em bảo nhất định gọi anh đi chứ em có bảo e sẽ đi đâu.hehehe
  22/5/16
 4. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  Nói thế thì chịu! :D
  22/5/16
 5. Black_Z
  Black_Z
  Hôm nay vừa có 1 buổi trò truyện ver già ver trẻ đấy anh, có khá nhiều thế hệ, mỗi ver được 1,2,3,4 người trừ ver 9. Em đi mới vừa về
  22/5/16
 6. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  Anh mà đi thì cũng chẳng biết nói gì! :D
  22/5/16
 7. Black_Z
  Black_Z
  8 rưỡi em mới đến, 10 rười thì về, đến nghe ý mà anh! Lúc cuối mà còn thời gian thì ae quẩy rock được chút cơ mà phần chia sẻ dài quá!
  22/5/16
  Tùng Lâm likes this.
 8. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  Người già có những ai đấy ku!
  22/5/16
 9. Black_Z
  Black_Z
  Các gia đình: anh Bùi Anh Phong + vợ và anh CK, Anh Tú+vợ và anh Thức,anh Nguyên ver 2,chị Đen ver5 thì phải,chị Gấm,anh Long,anh Hải,anh Kiếm Phong,anh Dương,chị Hoài,Vãi,Lã Hà,...
  22/5/16
  Tùng Lâm likes this.
 10. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  đông đảo phết đấy chứ! Sao em không gộp anh Thức chị Hoài luôn! :D
  22/5/16
 11. Black_Z
  Black_Z
  Chưa cưới mà anh.:D
  22/5/16
  Tùng Lâm likes this.
 12. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  troll thôi! đi ngủ sớm đê!
  22/5/16
 13. Black_Z
  Black_Z
  Vầng, em ngủ đây ạ! Cảm ơn ai đó nhé!!! Đã quan tâm đến iem.
  22/5/16
 14. Tùng Lâm
  Tùng Lâm
  Sến vãi chưởng! Em rất tốt nhưng anh rất tiếc! :D
  22/5/16
  Black_Z likes this.
 15. kimmeo
  kimmeo
  2 anh em nhà này tự sướng v~ @@
  25/5/16
 16. Black_Z
  Black_Z
  :V chị gen tị ạ? Mà chị sắp lấy chồng chưa sao lâu nay em không thấy mặt?
  25/5/16