Members Who Liked Message #15

Thread:
THÔNG BÁO Training dành cho nhân sự thông qua các chủ đề định hướng
 1. 11/10/16

  Hằng Hin

  Mầm non, Female, 22
  Messages:
  42
  Likes Received:
  90
  Trophy Points:
  75
 2. 9/10/16

  Sep

  Đại học, Female, 24, from Chùa Láng, Hà Nội
  Messages:
  319
  Likes Received:
  941
  Trophy Points:
  990
 3. 8/10/16

  Tê Ka

  Trung học cơ sở, Female, from Thanh Xuân, Hà Nội
  Messages:
  88
  Likes Received:
  188
  Trophy Points:
  275
 4. 7/10/16

  k i t

  Đại học, Female, 23
  Messages:
  215
  Likes Received:
  605
  Trophy Points:
  1,080
 5. 7/10/16

  Mạc Vấn

  Thất học, Male, from Cung Trăng
  Messages:
  816
  Likes Received:
  3,993
  Trophy Points:
  3,780
 6. 7/10/16

  Như Đại

  Trung học cơ sở, Male, from Trời
  Messages:
  30
  Likes Received:
  207
  Trophy Points:
  225
 7. 7/10/16

  lã thanh hà

  Đại học
  Messages:
  83
  Likes Received:
  525
  Trophy Points:
  825
 8. 7/10/16

  Cẩm Usagi

  Trung học cơ sở, Female, 24
  Messages:
  79
  Likes Received:
  248
  Trophy Points:
  375