News Feed

Activity stream for all registered members at SÔNG MÃ FORUM.

 1. bé Ỉn

  bé Ỉn comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  like cho bài đầu tiên. chúc đồng chí Ngẫn nhanh lên cấp.

  12/8/20 at 12:16 AM
 2. bé Ỉn

  bé Ỉn liked Ngẫn Bé Nhỏ's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  Hà Nội, 10h41 ngày 11 tháng 08 năm 2020 Đêm nay tự dưng ra ngoài cửa ngồi, nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nhớ đến những đêm ở La Pán...

  3FCFECBA-9D8B-430F-AC17-DC9365E596A5.jpeg 12/8/20 at 12:16 AM
 3. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ attached a file to the thread Viết cho những ngày xanh.

  Hà Nội, 10h41 ngày 11 tháng 08 năm 2020 Đêm nay tự dưng ra ngoài cửa ngồi, nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nhớ đến những đêm ở La Pán...

  3FCFECBA-9D8B-430F-AC17-DC9365E596A5.jpeg 12/8/20 at 12:12 AM
 4. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ liked Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- Măng ớt 2] - Giờ mà có măng ớt ăn thì ngon biết mấy anh nhầy - Mi cứ đi kiếm măng về đây rồi tau làm cho - Anh nhớ nhá, chiều...

  11/8/20 at 10:24 PM
 5. Rùa

  Rùa Love Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- Măng ớt 2] - Giờ mà có măng ớt ăn thì ngon biết mấy anh nhầy - Mi cứ đi kiếm măng về đây rồi tau làm cho - Anh nhớ nhá, chiều...

  11/8/20 at 8:58 PM
 6. bé Ỉn

  bé Ỉn left a comment on the photo Lần đầu lần không đầu in the album Tôi by mynguyenbg

  Hình như đó là bữa cơm rang có cà rốt chị nhỉ?

  Hôm ấy là lần đầu tiên được dậy sớm hậu cần (mọi lần nếu có thì là ca chiều thôi ấy). Nhiều cảm... 11/8/20 at 6:59 PM
 7. lehien14

  lehien14 liked Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- Măng ớt 2] - Giờ mà có măng ớt ăn thì ngon biết mấy anh nhầy - Mi cứ đi kiếm măng về đây rồi tau làm cho - Anh nhớ nhá, chiều...

  11/8/20 at 6:44 PM
 8. lehien14

  lehien14 comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Chắc e k nghe thấy đấy, hoặc lơ ngơ đang nghĩ gì ấy, Huhu

  11/8/20 at 6:44 PM
 9. te

  te comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Ghim :). Măng ớt ăn miếng đầu thì đắng, mấy miếng sau thì °.°

  11/8/20 at 5:07 PM
 10. te

  te liked Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- Măng ớt 2] - Giờ mà có măng ớt ăn thì ngon biết mấy anh nhầy - Mi cứ đi kiếm măng về đây rồi tau làm cho - Anh nhớ nhá, chiều...

  11/8/20 at 5:07 PM
 11. te

  te comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  "Tau" nha

  11/8/20 at 5:05 PM
 12. Ngáo

  Ngáo replied to the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- Măng ớt 2] - Giờ mà có măng ớt ăn thì ngon biết mấy anh nhầy - Mi cứ đi kiếm măng về đây rồi tau làm cho - Anh nhớ nhá, chiều...

  11/8/20 at 5:04 PM
 13. Hằng

  Hằng liked te's post in the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ..

  [ATTACH] Đêm qua mưa, Mưa làm mình lại nhớ Thread này. Định bụng viết gì đó, mình nhớ bọn trẻ rất nhiều. Kéo mãi không thấy Thread đâu....

  IMG_20200725_102938.jpg 11/8/20 at 4:42 PM
 14. lehien14

  lehien14 liked Mạc Vấn's post in the thread Viết cho Sông Mã, những ngày cuối năm.

  Những khoảng trống Cuối năm là thời điểm thích hợp để người ta hoài niệm những điều xưa cũ. Con người ta, cho dù sẽ có những lúc thực...

  11/8/20 at 1:50 PM
 15. te

  te liked Than's comment on the photo 4 n ă m in the album SMVT

  Ông lão nói với vịt: "mình chẳng đi đâu nữa, mình ở đây cùng nhau"

  11/8/20 at 11:15 AM
 16. te

  te liked Than's comment on the photo Tầng 6 in the album SMVT

  *phựt* Làm sao để ngưng xấu tính và ngưng ảo tưởng?

  11/8/20 at 11:02 AM
 17. Chew

  Chew liked te's post in the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ..

  [ATTACH] Đêm qua mưa, Mưa làm mình lại nhớ Thread này. Định bụng viết gì đó, mình nhớ bọn trẻ rất nhiều. Kéo mãi không thấy Thread đâu....

  IMG_20200725_102938.jpg 11/8/20 at 10:33 AM
 18. Chew

  Chew liked Shoo's post in the thread Một thế giới âm nhạc :).

  [MEDIA]

  11/8/20 at 10:32 AM
 19. Chew

  Chew liked ongmattroi's post in the thread Một thế giới âm nhạc :).

  [MEDIA]

  11/8/20 at 10:32 AM
 20. Anhvu1001

  Anhvu1001 Love te's post in the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ..

  [ATTACH] Đêm qua mưa, Mưa làm mình lại nhớ Thread này. Định bụng viết gì đó, mình nhớ bọn trẻ rất nhiều. Kéo mãi không thấy Thread đâu....

  IMG_20200725_102938.jpg 11/8/20 at 9:49 AM
 21. te

  te comment in post at the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ.

  Giờ mà kể ra thì vẫn nhột á :((((

  11/8/20 at 9:44 AM
 22. te

  te liked Shoo's comment in post at the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ.

  ảnh đoạn nào đây H ?

  11/8/20 at 9:41 AM
 23. te

  te comment in post at the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ.

  Đoạn bãi cỏ gần nhà Mai đi xuống á c. Năm nay lên đó dạy vẽ í.

  11/8/20 at 9:41 AM
 24. te

  te attached a file to the thread Mưa rơi. Về những đứa trẻ tưởng là nhỏ..

  [ATTACH] Đêm qua mưa, Mưa làm mình lại nhớ Thread này. Định bụng viết gì đó, mình nhớ bọn trẻ rất nhiều. Kéo mãi không thấy Thread đâu....

  IMG_20200725_102938.jpg 11/8/20 at 9:33 AM
 25. te

  te Love Shoo's post in the thread Một thế giới âm nhạc :).

  [MEDIA]

  11/8/20 at 9:14 AM
 26. te

  te left a comment on the photo 637 in the album Miền không tên by penguin

  Nhìn ảnh này lại tò mò không biết ở thư viện có những tranh mới nào rồi =.=

  11/8/20 at 8:08 AM
 27. te

  te liked the photo 637 in the album Miền không tên by penguin

  11/8/20 at 8:07 AM
 28. te

  te Don't Care Mạc Vấn's post in the thread Cuộc sống trong tôi là....

  Hic hic. Lần này phải làm cho được, không bị up sọt chết. :-ss

  11/8/20 at 12:18 AM
 29. bé Ỉn

  bé Ỉn liked mynguyenbg's comment in post at the thread TRUYỀN THÔNG Radio _ bước tiếp

  ừm chị cũng bị ấn tượng một số đoạn trong những gì (ai đó) viết trong radio ấy <3

  10/8/20 at 10:35 PM
 30. Chew

  Chew Love bé Ỉn's post in the thread TRUYỀN THÔNG Radio _ bước tiếp.

  Chuyện Radio mỗi Mùa hè xanh... Mùa hè xanh của mỗi thành viên Sờ mờ chắc đều có những điều đặc biệt, những điều luôn được nhớ về mỗi...

  10/8/20 at 10:05 PM
 31. Chew

  Chew liked bé Ỉn's comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Ngẫn Bé Nhỏ chấp nhận đi em. Từ ngày chị vào SM chẳng ai còn nhớ tên thật của chị...

  10/8/20 at 10:02 PM
 32. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ left a comment on the photo Lần đầu lần không đầu in the album Tôi by mynguyenbg

  em phô đối nội là chị chê giọng đối nội nhá

  Hôm ấy là lần đầu tiên được dậy sớm hậu cần (mọi lần nếu có thì là ca chiều thôi ấy). Nhiều cảm... 10/8/20 at 9:58 PM
 33. te

  te liked the photo Lần đầu lần không đầu in the album Tôi by mynguyenbg

  Hôm ấy là lần đầu tiên được dậy sớm hậu cần (mọi lần nếu có thì là ca chiều thôi ấy). Nhiều cảm giác của khác biệt thật. Ví như, Dậy...

  Hôm ấy là lần đầu tiên được dậy sớm hậu cần (mọi lần nếu có thì là ca chiều thôi ấy). Nhiều cảm... 10/8/20 at 9:41 PM
 34. bé Ỉn

  bé Ỉn comment in post at the thread TRUYỀN THÔNG Radio _ bước tiếp

  Ngẫn Bé Nhỏ :D:D:D

  10/8/20 at 9:19 PM
 35. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ comment in post at the thread TRUYỀN THÔNG Radio _ bước tiếp

  may quá, cuối cùng cũng được nghe lại

  10/8/20 at 9:15 PM
 36. bé Ỉn

  bé Ỉn replied to the thread TRUYỀN THÔNG Radio _ bước tiếp.

  Chuyện Radio mỗi Mùa hè xanh... Mùa hè xanh của mỗi thành viên Sờ mờ chắc đều có những điều đặc biệt, những điều luôn được nhớ về mỗi...

  10/8/20 at 8:53 PM
 37. te

  te Love ongmattroi's post in the thread Một thế giới âm nhạc :).

  [MEDIA]

  10/8/20 at 7:37 PM
 38. bé Ỉn

  bé Ỉn comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Ngẫn Bé Nhỏ ng chụp nhớ là được rồi

  10/8/20 at 6:04 PM
 39. bé Ỉn

  bé Ỉn comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Ngẫn Bé Nhỏ chấp nhận đi em. Từ ngày chị vào SM chẳng ai còn nhớ tên thật của chị...

  10/8/20 at 6:04 PM
 40. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  Ngân xa thế mọi người nhìn không rõ đâu chị ơi :v

  10/8/20 at 5:59 PM
 41. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ comment in post at the thread Viết cho những ngày xanh

  khéo bây giờ vẫn nhầm tên em mất .-.

  10/8/20 at 5:59 PM
 42. Ngẫn Bé Nhỏ

  Ngẫn Bé Nhỏ Love bé Ỉn's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2020 Đã được 01 tuần rồi, kể từ ngày cuối cùng của MHX 2020. 01 tuần rồi, mãi mới có hôm Hà Nội nắng như...

  IMG_3663.png IMG_3727.png IMG_3733.png IMG_3747.png IMG_3749.png IMG_3835.jpg 10/8/20 at 5:57 PM
 43. te

  te liked Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- truyện chưa kể-1] Toe toe toe..... toe toe - alo alo, đã tới giờ báo thức, yêu cầu tất cả thành viên thức dậy, gấp chăn màn,...

  10/8/20 at 4:19 PM
 44. Chew

  Chew liked Ngáo's post in the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- truyện chưa kể-1] Toe toe toe..... toe toe - alo alo, đã tới giờ báo thức, yêu cầu tất cả thành viên thức dậy, gấp chăn màn,...

  10/8/20 at 3:54 PM
 45. Ngáo

  Ngáo replied to the thread Viết cho những ngày xanh.

  [Đối nội- truyện chưa kể-1] Toe toe toe..... toe toe - alo alo, đã tới giờ báo thức, yêu cầu tất cả thành viên thức dậy, gấp chăn màn,...

  10/8/20 at 3:49 PM
 46. Chew

  Chew liked tuanleviet2579's comment in post at the thread Cuộc sống trong tôi là...

  eo ơi thích Thùy Chi lắm luôn á!!!

  10/8/20 at 3:36 PM
 47. te

  te liked Mạc Vấn's post in the thread Những lá thư trong chai.

  Lặng... Gió mùa đông bắc tràn về xua tan chút oi nồng mới chớm về của mùa hạ. Lòng ta cũng như trầm xuống vì một cảm giác nửa lạ nửa...

  10/8/20 at 1:38 PM
 48. te

  te Don't Care Mạc Vấn's post in the thread Những lá thư trong chai.

  Gửi cậu Rồi một ngày tớ nhận ra rằng cái tên mà tớ thường hay nhớ đến không còn là cái tên cũ mà là tên của cậu. Rồi có những lúc tớ...

  10/8/20 at 1:35 PM
 49. te

  te liked Mạc Vấn's comment in post at the thread Những lá thư trong chai

  Riêng cái khoản hút thuốc là anh muốn đạp vào mặt chú rồi.

  10/8/20 at 11:36 AM
Loading...