Trophies Awarded to Vũ Tất Thành

 1. 50
  Awarded: 12/8/18

  Tạo album ảnh đầu tiên

 2. 25
  Awarded: 12/8/18

  Upload 50 ảnh

 3. 10
  Awarded: 12/8/18

  Upload 20 ảnh

 4. 5
  Awarded: 12/8/18

  Upload 10 ảnh

 5. 100
  Awarded: 6/10/16

  Sinh nhật

 6. 20
  Awarded: 20/6/16

  20 bài viết

 7. 10
  Awarded: 20/3/16

  10 bài viết

 8. 50
  Awarded: 8/1/16

  100 positive ratings

 9. 25
  Awarded: 8/1/16

  50 positive ratings

 10. 5
  Awarded: 18/12/15

  5 bài viết

 11. 10
  Awarded: 18/12/15

  20 positive ratings

 12. 5
  Awarded: 18/12/15

  10 positive ratings