Trophies Awarded to Shoo

 1. 10
  Awarded: 20/3/20

  Upload 20 ảnh

 2. 100
  Awarded: 3/10/19

  100 bài viết

 3. 100
  Awarded: 27/5/19

  Sinh nhật

 4. 100
  Awarded: 20/3/19

  200 positive ratings

 5. 5
  Awarded: 28/1/19

  Upload 10 ảnh

 6. 50
  Awarded: 11/1/19

  50 bài viết

 7. 20
  Awarded: 27/8/18

  20 bài viết

 8. 50
  Awarded: 18/8/18

  100 positive ratings

 9. 25
  Awarded: 14/8/18

  50 positive ratings

 10. 10
  Awarded: 14/8/18

  10 bài viết

 11. 50
  Awarded: 12/8/18

  Tạo album ảnh đầu tiên

 12. 10
  Awarded: 2/8/18

  20 positive ratings

 13. 5
  Awarded: 25/7/18

  10 positive ratings

 14. 5
  Awarded: 17/6/18

  5 bài viết