Sep's Recent Activity

  1. Sep

    Sep liked Mạc Vấn's post in the thread Room To Read.

    "Lần trước gặp anh Chăn bò trên Tam Đảo Sáng nay lại gặp anh Hồ Giáo Chăn bò ở Ba Vì Hỏi anh: Có thú vui gì? Anh cười: Vui thú đời...

    25/9/20 at 11:17 PM