Mạc Vấn
Joined:
17/4/11
Messages:
816
Trophy Points:
3,780
Resources:
29
Positive ratings received:
4,057
Neutral ratings received:
17
Negative ratings received:
8
Albums:
4
Photos:
10
Videos:
11

Post Ratings

Received: Given:
Like 3,979 1,561
Don't Care 17 50
Love 65 8
Laughing 12 1
Wow 1 1
Sad 3 2
Angry 5 21
Gender:
Male
Home Page:
Location:
Cung Trăng

Mạc Vấn

Thất học, Male, from Cung Trăng

"Sông kia rày đã nên đồng/ Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai/ Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò" 29/7/19