Notable Members

 1. 820

  Mạc Vấn

  Thất học, Male, from Cung Trăng
  Messages:
  820
  Ratings:
  +4,104 / 20 / -9
  Trophy Points:
  3,780
 2. 783

  StrawhatCK

  Đại học, Male, 30, from Hà Nội
  Messages:
  783
  Ratings:
  +841 / 0 / -0
  Trophy Points:
  1,325
 3. 634

  Mr.Bong

  Đại học
  Messages:
  634
  Ratings:
  +373 / 0 / -0
  Trophy Points:
  1,425
 4. 399

  luongbalam

  Đại học, Male, 29, from Hà Nội
  Messages:
  399
  Ratings:
  +473 / 0 / -0
  Trophy Points:
  925
 5. 384

  Meow

  Đại học, Female
  Messages:
  384
  Ratings:
  +577 / 0 / -0
  Trophy Points:
  825
 6. 330

  scorpius

  Trung học phổ thông, Male
  Messages:
  330
  Ratings:
  +395 / 0 / -0
  Trophy Points:
  675
 7. 330

  Sep

  Đại học, Female, 25, from Chùa Láng, Hà Nội
  Messages:
  330
  Ratings:
  +1,006 / 0 / -0
  Trophy Points:
  990
 8. 317

  Cua

  Đại học, Female, 24
  Messages:
  317
  Ratings:
  +997 / 9 / -16
  Trophy Points:
  990
 9. 314

  lucky boy

  Trung học phổ thông, Male, 27, from Số 2 - Ngách 10/11 - Ngõ 10 - Pháo Đài láng
  Messages:
  314
  Ratings:
  +395 / 0 / -3
  Trophy Points:
  575
 10. 314

  waterlily

  Đại học, Female, from Hải Dương
  Messages:
  314
  Ratings:
  +589 / 0 / -0
  Trophy Points:
  825
 11. 267

  Chew

  Phó Thôn, Female, 22, from Vegeta Planet
  Messages:
  267
  Ratings:
  +609 / 13 / -3
  Trophy Points:
  730
 12. 254

  arsenalddt

  Trung học phổ thông, Male, 31, from Việt Nam
  Messages:
  254
  Ratings:
  +272 / 0 / -0
  Trophy Points:
  675
 13. 253

  truongductoan

  Trung học phổ thông, Female, 29, from Xala-Hà Đông
  Messages:
  253
  Ratings:
  +151 / 0 / -0
  Trophy Points:
  475
 14. 250

  ducthangbk

  Trung học phổ thông, Male, 30, from Thọ Xuân Anh Hùng
  Messages:
  250
  Ratings:
  +153 / 0 / -0
  Trophy Points:
  475
 15. 239

  mynguyenbg

  Đại học, Female, 22
  Messages:
  239
  Ratings:
  +532 / 8 / -7
  Trophy Points:
  840
 16. 235

  o_ostar

  Trung học phổ thông, 30, from Sơn Trang Hồ Đồ
  Messages:
  235
  Ratings:
  +399 / 0 / -1
  Trophy Points:
  575
 17. 216

  Mèo ú

  Trung học phổ thông, 21
  Messages:
  216
  Ratings:
  +345 / 8 / -2
  Trophy Points:
  765
 18. 216

  k i t

  Đại học, Female, 24
  Messages:
  216
  Ratings:
  +770 / 12 / -16
  Trophy Points:
  1,090
 19. 210

  Ineedlove

  Trung học phổ thông, 30
  Messages:
  210
  Ratings:
  +112 / 0 / -0
  Trophy Points:
  475
 20. 203

  greentea

  Trung học phổ thông, Female, from ha noi
  Messages:
  203
  Ratings:
  +169 / 0 / -0
  Trophy Points:
  575