Totto-chan bên cửa sổ

Sống thật đơn giản, mọi chuyện sẽ ổn, nhỉ?
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

285 Một tấm lưng hai số phận =))) Một tấm lưng hai số phận =((( Totto-chan bên cửa sổ Nhà có một con Mướp :3 Cua và Kít Xanh màu áo. Xanh màu trời. Xanh màu La Pán Tẩn. LPT mùa thứ ba_Chôm Chôm LPT mùa thứ ba_Hoàng hôn LPT mùa thứ ba_Góc quen LPT mùa thứ ba_Những cuộn mây
Cua
Sống thật đơn giản, mọi chuyện sẽ ổn, nhỉ?
  1. Huyền Trần
    Huyền Trần
    cho hỏi ai đang giữ cái quyển sổ có bìa ntn vào hôm tổng kết TW thế T.T
  2. Cua
    Cua
    Hỏi ở đây thì ai trả lời ts màiii