Nhóm nữ Trung Tâm

Là trả cuốn Tuổi thơ dữ dội cho thư viện rồi bảo đọc nửa quyển rồi, nhưng không...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Trống Páo Sang Paj  tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó. Đường Nhóm nam Trung tâm Nhóm nữ Trung Tâm Câu chuyện về đá bóng 755 756 757 758 Trung Tâm Trăng trên La Pán Tẩn Ruộng nhà Rùa Dưa nè Bọn trẻ 822
te
Là trả cuốn Tuổi thơ dữ dội cho thư viện rồi bảo đọc nửa quyển rồi, nhưng không thích nữa nên không đọc. Nó chưa đọc cuốn này nên cũng không biết nói sao... thật thiếu sót.
Là lần nào đi chơi cũng chăm chú đọc sách thôi, có một buổi vừa đọc hết gần 2 cuốn truyện tranh.
Vì Là chăm đọc nên nó cũng ít nói chuyện, để con bé tập trung. Ấy thế mà khi về con bé gửi chk nó một lá thư dài, chân thật và đầy cảm xúc.
Cô bé ít nói nhưng để ý hết những gì nó làm, nó kể.
Xúc động !
  1. mynguyenbg likes this.