Nhóm nam Trung tâm

Mấy đứa không biết thầy Châu là ai, không biết các thầy cô Sông Mã lên từ lúc nào....
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Trống Páo Sang Paj  tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó. Đường Nhóm nam Trung tâm Nhóm nữ Trung Tâm Câu chuyện về đá bóng 755 756 757 758 Trung Tâm Trăng trên La Pán Tẩn Ruộng nhà Rùa Dưa nè Bọn trẻ 822
te
Mấy đứa không biết thầy Châu là ai, không biết các thầy cô Sông Mã lên từ lúc nào. Ấy thế mà đá bóng xong thì chúng nó biết rồi í.
  1. lemon cream likes this.
  2. Mèo ú
    Mèo ú
    lúc đầu không nhớ đâu , giờ mới để ý là Trung tâm thì biết chỗ này rồi , đây chắc là nơi đu dây của bọn trẻ :)