Một tấm lưng hai số phận =)))

Mình thích màu Áo Xanh ướt đẫm mồ hôi này. Nhìn thương, mà tự hào. Gọi là cũng có duyên, ngày...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

285 Một tấm lưng hai số phận =))) Một tấm lưng hai số phận =((( Totto-chan bên cửa sổ Nhà có một con Mướp :3 Cua và Kít Xanh màu áo. Xanh màu trời. Xanh màu La Pán Tẩn. LPT mùa thứ ba_Chôm Chôm LPT mùa thứ ba_Hoàng hôn LPT mùa thứ ba_Góc quen LPT mùa thứ ba_Những cuộn mây
Cua
Mình thích màu Áo Xanh ướt đẫm mồ hôi này. Nhìn thương, mà tự hào. Gọi là cũng có duyên, ngày đầu chưa biết là chồng đâu cơ mà nhìn lưng đã muốn chụp rồi <3
#tú
  1. Changggg, k i t, Sep and 3 others like this.
  2. Sep
    Sep
    Nhìn đã thấy có mùi nách rồi :))