Đường

Chẳng nhớ đoạn này ở TPS xuống Trung Tâm, từ Trung Tâm lên Trống Tông hay từ Điểm...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Trống Páo Sang Paj tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó. Đường Nhóm nam Trung tâm Nhóm nữ Trung Tâm Câu chuyện về đá bóng 755 756 757 758 Trung Tâm Trăng trên La Pán Tẩn Ruộng nhà Rùa Dưa nè Bọn trẻ 822
te
Chẳng nhớ đoạn này ở TPS xuống Trung Tâm, từ Trung Tâm lên Trống Tông hay từ Điểm Trường đến nhà Chừ nữa ???
 1. Mèo ú
  Mèo ú
  Đây là đường đi từ Trung Tâm lên TPS
 2. te
  te
  Ồ, e k nhớ nổi í
 3. Mèo ú
  Mèo ú
  đi nhiều sẽ quen thôi :)
  te likes this.