Đăng ký cho em

Lần này lên Hoa lớn quá. Cao bằng chị Mai rồi. Thế mà vẫn là đứa em được chị Mai thương và còn...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

873 874 875 876 877 878 879 880 881 Em thích đọc sách chữ Đọc sách nào ! Đăng ký cho em 885 938 944 964
te
Lần này lên Hoa lớn quá. Cao bằng chị Mai rồi. Thế mà vẫn là đứa em được chị Mai thương và còn bị mắng cho vì tội không nhớ năm sinh nữa =))
Trông lúc ấy Mai y chang mình.
  1. Sep
    Sep
    Hoa tiếng HMong là Pàng đấy :D
    te likes this.