Có thằng em chán đời = ))
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 Giờ tác nghiệp Nhe nhẻn 918 919
te
Có thằng em chán đời = ))
 1. Minh Châu
  Minh Châu
  thằng ở đây là thằng nào
 2. te
  te
  Em nói thay anh Hải. Đùa thôi mà
 3. Hắt Sì
  Hắt Sì
  :)) Châu đang nhìn phía trước và tận hưởng