Hình ảnh anh Hải chắp tay sau lưng vẻ hơi quen thuộc <img src="styles/yahoo/24.gif"...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

Ngồi chờ 898 899 Lán Nà Nưa 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
te
Hình ảnh anh Hải chắp tay sau lưng vẻ hơi quen thuộc =))
 1. Hắt Sì
 2. te
  te
  Giống ông nội em, cũng hay đi kiểu vậy Hắt Sì
 3. Hắt Sì
  Hắt Sì
  Anh xin :v
 4. te
  te
  :Vvv