Người anh một là đi trước, hai là đi sau. <br />
Chắc lại vừa đi vừa cảm nhận hoặc suy nghĩ điều...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

873 874 875 876 877 878 879 880 881 Em thích đọc sách chữ Đọc sách nào ! Đăng ký cho em 885 938 944 964
te
Người anh một là đi trước, hai là đi sau.
Chắc lại vừa đi vừa cảm nhận hoặc suy nghĩ điều gì đó đây mà.
  1. lemon cream, Hằng and mynguyenbg like this.