Chuẩn bị rất hoành tráng.<br />
Máy chiếu cũng rất xịn.<br />
Nhưng mà vẫn không lên... vì sáng...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 Em thích đọc sách chữ Đọc sách nào !
te
Chuẩn bị rất hoành tráng.
Máy chiếu cũng rất xịn.
Nhưng mà vẫn không lên... vì sáng quá :3
  1. Hằng likes this.