Album: Ở nơi có nhiều mây

Lưu giữ kỉ niệm tại La Pán Tẩn.

Ở nơi có nhiều mây

Updated 30/10/19 - Taken at La Pán Tẩn
879  
Câu chuyện về đá bóng  
Đăng ký cho em  
Trống Páo Sang  
Dưa nè  
Trăng trên La Pán Tẩn  
757  
Đường  
755  
Paj tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó.  
Nhóm nam Trung tâm  
822  
824  
881  
Nhóm nữ Trung Tâm  
825  
877  
758  
Bọn trẻ  
Em thích đọc sách chữ  
828  
827  
880  
756  
868  
870  
876  
878  
842  
Trung Tâm  
Ruộng nhà Rùa  
826  
829  
Góc sân và khoảng trời  
874  
869  
871  
873  
875  
Đọc sách nào !  
Loading Photos......
Loading Photos......
te
Lưu giữ kỉ niệm tại La Pán Tẩn.
Taken at La Pán Tẩn
  1. bé Ỉn
    bé Ỉn
    Trong cùng 1 ngày. Nhưng chị vấn phải ns câu này "sao m k đăng sớm lên có phải chị bớt nhức não k?"
  2. te
    te
    :v em hôm nay mới có cảm hứng

Tags

Actions