Album: Ở nơi có nhiều mây

Lưu giữ kỉ niệm tại La Pán Tẩn.

Ở nơi có nhiều mây

Updated 30/10/19 - Taken at La Pán Tẩn
Bọn trẻ  
824  
826  
Trống Páo Sang  
Paj tsiv khov Zoo Nkauj - Tên tiếng H'Mong của nó.  
Nhóm nữ Trung Tâm  
Câu chuyện về đá bóng  
755  
758  
Trung Tâm  
Trăng trên La Pán Tẩn  
Ruộng nhà Rùa  
Dưa nè  
822  
825  
827  
829  
835  
Góc sân và khoảng trời  
842  
872  
879  
880  
Đường  
Nhóm nam Trung tâm  
756  
757  
828  
Góc sân và khoảng trời  
837  
Khói  
Đường về  
841  
Giờ chào cờ  
868  
869  
870  
871  
873  
874  
Loading Photos......
Loading Photos......
te
Lưu giữ kỉ niệm tại La Pán Tẩn.
Taken at La Pán Tẩn
  1. bé Ỉn
    bé Ỉn
    Trong cùng 1 ngày. Nhưng chị vấn phải ns câu này "sao m k đăng sớm lên có phải chị bớt nhức não k?"
  2. te
    te
    :v em hôm nay mới có cảm hứng

Tags

Actions