Một tấm lưng hai số phận =(((

Vẫn tấm lưng ấy nhưng mang một số phận mới, lưng của Nam Vương <img src="styles/yahoo/21.gif"...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

285 Một tấm lưng hai số phận =))) Một tấm lưng hai số phận =((( Totto-chan bên cửa sổ Nhà có một con Mướp :3
Cua
Vẫn tấm lưng ấy nhưng mang một số phận mới, lưng của Nam Vương :)))
3 cái móc nối xen kẽ vừa xinh :)))
  1. Tê Ka likes this.