Lần đầu được làm truyền thông, được cầm chiếc máy ảnh - của - mình, chụp tấm hình ở nơi có tuổi...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

261 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
Sep
Lần đầu được làm truyền thông, được cầm chiếc máy ảnh - của - mình, chụp tấm hình ở nơi có tuổi trẻ của chúng ta, xịn quá :))
  1. Sep
    Sep
    Hôm đi Quảng Trị, xòe, giày ngâm trong bùn :( Mất đôi giày rồi