Thèng này, quen từ hồi chưa lên lớp 6 <img src="styles/yahoo/21.gif" class="mceSmilie" alt=":))"...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

261 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
Sep
Thèng này, quen từ hồi chưa lên lớp 6 :))) Ơ mà nói gì bây giờ :< Thôi thì chúc chú hạnh phúc, hoặc không :))))

With Phong.
 1. Black_Z likes this.
 2. Sep
  Sep
  Lại sắp sinh nhật này :)) Phong
 3. Phong
  Phong
  Bao nhiêu ảnh đẹp không chọn chọn ảnh xấu thế :v