Thi.
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

260 261 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
Sep
Thi.
 1. Than, Quỳnh Chew, Bí-t and 2 others like this.
 2. Bí-t
  Bí-t
 3. Phong
  Phong
  Có cái gì mà lừa tình ở đây hả chú Bí-t
  =)))
 4. Sep
  Sep
  Tấm này Thương chụp :)) Lần thứ 2 đi tiền trạm của Thi, báo hiệu cho những chuỗi ngày lên núi như đi chợ :v