Em mới xem lại album Tết năm ấy, hai chị em hình như chả có cái ảnh nào vì hầu như chạy lung...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

170 171 172 257 258 259 260 261 270 271 272 273 274 275 276 277
Sep
Em mới xem lại album Tết năm ấy, hai chị em hình như chả có cái ảnh nào vì hầu như chạy lung tung loăng quăng ăn hại khắp nơi :)))) Nhưng em thích tấm này của chị :D
  1. 1 person likes this.