Em mới xem lại album Tết năm ấy, hai chị em hình như chả có cái ảnh nào vì hầu như chạy lung...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

258 259 260 261 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
Sep
Em mới xem lại album Tết năm ấy, hai chị em hình như chả có cái ảnh nào vì hầu như chạy lung tung loăng quăng ăn hại khắp nơi :)))) Nhưng em thích tấm này của chị :D
  1. Black_Z and (deleted member) like this.