Chẳng biết nói gì, sa mạc lời với hai con nở này :v
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

257 258 259 260 261 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
Sep
Chẳng biết nói gì, sa mạc lời với hai con nở này :v
 1. Black_Z, Quỳnh Chew, pmthu and 3 others like this.
 2. lã thanh hà
  lã thanh hà
  Đáng...ghét vcc! =)))
  Sep likes this.
 3. Sep
  Sep
  Nhớ La Pán Chải quá :'(
 4. Sep
  Sep
  Được về La Pán Chải rồi này :))