New Profile Posts

 1. Kít
  Kít
  Và tôi muốn làm người "Tử tế"
 2. Kít
  Kít
  Lắng nghe.
 3. Tuấn Phùng
  Tuấn Phùng
  Đã hiểu cảm giác quá tải nó như thế nào rồi :||
  1. Black_Z and pmthu like this.
 4. Huyền Trần
  Huyền Trần
  nhớ Sông Mã
  1. Black_Z and pmthu like this.
  2. Black_Z
   Black_Z
   Nhớ Hĩm chứ SM gì.
   22/6/17 at 10:21 PM
 5. Username
  Username
  Éc Éc Éc Éc Éc
  1. pmthu likes this.
 6. pmthu
  pmthu
  Meo meo gâu gâu chíp chíp gooloo goolooooooooooooooooooooooo
 7. Hiệp Sĩ Lợn
  Hiệp Sĩ Lợn
  Đàn Guitar và hát dưới mưa.. hí hí
  1. Kít likes this.
 8. Tuấn Phùng
  Tuấn Phùng
  Sắp rồi, sắp rồi, à mà đến rồi. =)))
 9. giapnguyen
  giapnguyen
  Em bây giờ còn tìm kiếm gì không? / Cây bàng xưa nay đã già cọng nhớ / Không lẽ em vẫn đang tìm duyên nợ?
  1. Cẩm Usagi
 10. út Tâm
  út Tâm
  Ôn thi mà tâm trí để trên mây, ai kéo hộ xuống e cái T.T
  1. Black_Z, pmthu and banhtroi1105 like this.
  2. banhtroi1105
   banhtroi1105
   t cũng thế =))) k tập trung đc, mai thi r
   13/6/17